>> جدیدترین موزیک ویدئو ها <<

 

برگرد

کلید

اصرار

سری کنسرت های #شهره در ترکیه تا پایان تابستان ادامه دارد
استانبول: شنبه ۰۸ و ۱۵ شهریور - هتل گراند جواهر کانونشن سنتر
آنتالیا: دوشنبه ۱۰ و ۱۷ شهریور - سالن کانیالتی آچیک هاوا
شماره رزرو جا و کسب اطلاعات بیشتر
۰۰۹۰۵۳۲۰۱۲۲۸۷۳
۰۰۹۰۵۳۴۰۵۶۰۰۰۵