>> موزیک ویدئو برگرد <<

 


   شهره بعد از ۳ سال، که دوستداران صدایش انتظار آلبوم تازه اش را می کشیدند، جدیدترین آلبوم خود را با نام  اصرار روانه بازار می کند. آلبومی که همه آثارش از هنرمندان جوان داخل ایران است 


>> جدیدترین موزیک ویدئو ها <<

کلید

اصرار

پشیمونم

بیا برقصیم

انقدر دوستت دارم